Waan van de dag óf vitaliteit? Vitaliteit en (persoonlijk) leiderschap, het ene kan niet zonder het andere.
U herkent het wel de “slachtofferrol”: denken vanuit angst, gelijk willen krijgen, oordelen…

Maar herkent u ook de “spelersrol”? Denken vanuit doen, zichtbaar gedrag, energie, resultaten, excellent. Voor persoonlijk leiderschap en eigen verantwoordelijkheid. Gedrevenheid tot het maken van een verschil. Binnen de eigen cirkel van invloed.

U herkent het wel, we zijn heel goed in brandjes blussen. Toch, als u te vaak dezelfde brandjes moet blussen, kost dat bakken aan energie.

Schouders eronder en gaan. Alles voor de klant! Het geeft voldoening als we een onverwachte klus klaren. Als de klant (of je leidinggevende) dan ook nog eens blij is met het resultaat is het helemaal top. Toch schuurt er wat. Er is een keerzijde. Je moet dingen opzoeken en navragen. En wie was nou waarvoor verantwoordelijk? Ook leidt het tot onderlinge irritatie en wrevel: “Als hij nou eens…” of “Waarom moet ik nu altijd…?”.

Fouten in processen ontstaan vaak door missers tijdens de overdracht. Horizontaal, verticaal of het nu intern of extern, het blijft ingewikkeld.

Inzicht in eigen gedrag en houding is bepalend. Zowel voor de leiding als de medewerkers. Of het nu gaat om doelen, acties, processen, capaciteit, overlegstructuur, eigenaarschap en verantwoordelijkheid.

Hoe mooi zou het zijn als we met elkaar de schouders onder het werk zetten, resultaat laten zien, de klant blij maken én zelf energie overhouden en minder last hebben van onderlinge irritaties en frustraties? Zullen we de mogelijkheden eens bespreken, laten we elkaar helpen.